Spa Bích Liên - khuyến mãi đặc biệt mừng ngày phụ nữ Việt Nam
SPA BÍCH LIÊN (Áp dụng từ 15/10/2019 - 15/11/2019)
- Giảm 10% khi mua 5, tặng thêm 01
- Giảm 30% khi mua 10, tặng thêm 03
- Liệu trình Laser carbon và Triệt lông: Giảm 10%